Thông báo về việc đã hoàn thành giao dịch chuyển nhượng 16.22% cổ phần của cổ đông công ty ( 21/05/2021 )
Công ty cổ phần quản lý quỹ Fides (Việt Nam) thông báo về việc đã hoàn thành giao dịch chuyển nhượng 16.22% cổ phần của cổ đông công ty. Cụ thể như sau:
- Bên chuyển nhượng: Meritz Securities Co.,ltd
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Carpa Investment Holdings