Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ( 07/11/2009 )

Quản lý doanh nghiệp:

Chúng tôi cam kết đảm bảo tính minh bạch; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; tuân thủ luật pháp Việt Nam cũng như các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong hoạt động quản lý quỹ.

Chúng tôi cam kết tính hiệu quả trong việc giám sát của Ban Giám Đốc và mức trách nhiệm cao nhất của Ban Điều Hành đối với các cổ đông và công ty.

Chúng tôi luôn khuyến khích cổ đông phát huy vai trò tích cực của mình trong việc điều hành công ty.

Triết lý kinh doanh:

Tại Thăng Long Capital, nguyên tắc chọn lựa đầu tư là phải cân bằng hai góc nhìn: một góc nhìn khách quan thuyết phục được nhà đầu tư nước ngoài, một góc nhìn mang tính thấu hiểu thị trường nội địa như của nhà đầu tư trong nước” - Theo Ông Hoang D. Quan, Tổng giám đốc điều hành của TLC.

Chúng tôi luôn cam kết theo đuổi chiến lược đôi bên cùng có lợi đối với khách hàng và các đối tác của mình”- Theo Ông Chang- Hoon Choi, Giám đốc đầu tư của TLM Capital.

Quy trình đầu tư:

Quy trinh dau tu.JPG


Hoạt động chính của chúng tôi – Quản lý tài sản

Chúng tôi đảm bảo áp dụng nghiêm ngặt các chuẩn mực quốc tế trong suốt quy trình đầu tư, lấy hoạt động quản lý rủi ro làm trung tâm.

Chúng tôi cung cấp cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước các chiến lược đầu tư đa dạng vào:

  • Sản phẩm thu nhập cố định
  • Chứng khoán
  • Bất động sản
  • Doanh nghiệp chưa niêm yết
  • Các giải pháp đầu tư khác
Với các chiến lược đầu tư kể trên, Thăng Long Capital tin tưởng vào khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Chúng tôi luôn nỗ lực đạt được sự tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi đồng vốn đầu tư nhờ phát huy tối đa năng lực nghiên cứu sắc bén, sự chuyên nghiệp trong hoạt động và mối quan hệ sâu rộng với các đối tác uy tín. Thông qua các dịch vụ tốt nhất, chúng tôi không ngừng mang lại giá trị tích lũy nhằm xây dựng mối quan hệ lâu dài và mật thiết với khách hàng.