Giới thiệu về Thăng Long Capital ( 05/11/2009 )

Thăng Long Capital được thành lập năm 2008, bởi các doanh nhân uy tín và các chuyên gia tài chính nhiều kinh nghiệm tại Việt Nam.

Chúng tôi đồng thời là thành viên của Hiệp hội kinh doanh Chứng khoán Việt Nam, Hiệp hội thị trường Trái phiếu Việt Nam, Câu lạc bộ Quản Lý Quỹ. Ngoài ra Thăng Long Capital còn thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức có uy tín như: Công ty chứng khoán Thăng Long, Công ty tài chính Handico, Ngân hàng Quân đội, Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Viễn Đông, Công ty cổ phần đầu tư Carpa (Hàn Quốc)

Với chiến lược đầu tư toàn diện vừa hướng tới tăng trưởng lợi nhuận vừa đảm bảo an toàn nguồn vốn, chúng tôi cam kết tạo ra một mô hình quản lý quỹ chuẩn mực quốc tế tại Việt Nam.