Công ty CP Quản lý quỹ Thăng Long công bố Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán
Căn cứ theo Quyết định số 175/QĐ-UBCK ngày 6/3/2018 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc đưa Công ty CP Quản lý quỹ Thăng Long ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt từ ngày 6/3/2018
Công ty CP Quản lý quỹ Thăng Long thôi nhiệm Ông Vũ Trần Vĩnh Thụy – Giám đốc đầu tư kể từ ngày 1/3/2018
Công ty CP Quản lý quỹ Thăng Long đính chính lại thông tin về việc Thông qua Đại hội cổ đông bất thường để đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
Điều lệ Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thăng Long
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty với chi tiết như sau: - Thời gian: 8h00 ngày 19 tháng 10 năm 2017 - Địa điểm : L14-08B, tầng 14 Trung tâm Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q1, TP.Hồ Chí Minh - Nội dung: Thông qua phương án đầu tư trái phiếu. Chi tiết thông báo mời họp ( xem files đính kèm)
Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-HĐQT-TLC ngày 07/9/2017 của HĐQT - Công ty CP Quản lý quỹ Thăng Long về việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Cương làm Trưởng Bộ phận
Trang 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14