Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Thăng Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty với chi tiết như sau: - Thời gian: 8h00 ngày 19 tháng 10 năm 2017 - Địa điểm : L14-08B, tầng 14 Trung tâm Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q1, TP.Hồ Chí Minh - Nội dung: Thông qua phương án đầu tư trái phiếu. Chi tiết thông báo mời họp ( xem files đính kèm)
Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-HĐQT-TLC ngày 07/9/2017 của HĐQT - Công ty CP Quản lý quỹ Thăng Long về việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Cương làm Trưởng Bộ phận
Công ty cổ phần quản lý quỹ Thăng Long công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2017
Theo Quyết định số 656/QĐ-UBCK , ngày 6/7/2017 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc đặt Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long vào kiểm soát đặc biệt
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long công bố Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và Báo cáo tài chính đã kiểm toán kỳ 1/1/2016-31/12/2016
Công ty cổ phần quản lý quỹ Thăng Long công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2016 đã được soát xét.
Trang 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15